Konkurs plastyczny – regulamin

   Konkurs plastyczny – regulamin

 

Fundacja Pomocy Szkole im. E. Machniewicza ogłasza konkurs na wzór monety, która ma się stać gadżetem związanym z przeszłością historyczną Góry oraz służyć promocji miasta współcześnie.

Temat: Zaproponuj okolicznościową monetę, która będzie symbolem promującym Górę

Konkurs ma na celu:

– promocję miasta

– rozwijanie zdolności plastycznych uczestników

– kształtowanie  tożsamości lokalnej

-rozwijanie zainteresowań historycznych.

Konkurs jest przeznaczony  dla: dzieci, młodzieży i dorosłych.

Warunki konkursu:

– wykonanie dwóch rysunków okolicznościowej monety górowskiej,

– na awersie jednej monety musi znajdować się rysunek  kwartnika  bitego w Górze w średniowieczu,

– na awersie drugiej monety odpowiednio rysunek halerza bitego w Górze w średniowieczu,

– na rewersie obu monet  winny znajdować się rysunki nawiązujące do wyglądu współczesnego miasta lub jego historii ,

– rysunki powinny być dostarczone w dwóch wersjach:

a/wykonane ołówkiem na papierze, czarno-białe, format A5 (połowa A4).

b/ zapisane na pendrive lub płycie

Termin wykonania prac – do 15  maja 2021 r.

Adres, na który prace powinny być dostarczone:

Pracownia Historii Ziemi Górowskiej

56-200 Góra

Ul. Podwale 24, Góra

 

Prace przyjmowane będą w każdy poniedziałek i wtorek od godz. 12.00 do 13.30 lub w środy od 14.00-16.00.

Można również zostawić je, w kopercie, zaadresowanej jak wyżej, w PCDNiPPP w Górze Pl. Chrobrego.

Załącznikiem do regulaminu są ilustracje kwartnika i halerza, monet bitych w Górze w średniowieczu. Podobizny oryginalnych monet górowskich znajdują się w książce  E. Kopickiego w czytelni Biblioteki Miejskiej.

Konkurs „Zaproponuj okolicznościową monetę, która będzie symbolem promującym Górę” realizowany jest w ramach projektu grantowego „Plenery malarskie z historią w tle” i dofinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020, na realizację operacji w zakresie poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Fundacja Pomocy Szkole realizuje Projekt „Plenery malarskie z historią w tle” realizowany zgodnie z umową  2-1/2019/G z dnia 18.03.2021r.sfinansowano w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego LGD Ujście Baryczy.