„Jak stworzyć dobry projekt grantowy.”

INKUBATOR NGO w GÓRZE

prowadzony przez Fundację Pomocy Szkole im.E.Machniewicza

serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych powiatu górowskiego na szkolenie połączone z warsztatami i konsultacjami indywidualnymi

„Jak stworzyć dobry projekt grantowy.”

w dniach 9 i 10 listopada 2021 roku w godz. 15.00– 19.00

Podwale 24 ,Góra (pałacyk obok Policji) Siedziba NGO

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

9.XI.2021

Godz.15.00 – 15.30 Zagadnienia ogólne / część organizacyjna

Godz. 15.30 –   17.30 warsztaty: – diagnoza środowiska lokalnego, – cel główny i droga do zmiany

Godz. 17.30 – 17.45 Przerwa kawowa

Godz. 17.45 – 19.00 warsztaty:– harmonogram działań, – ryzyko w projekcie

10.XI.2021 

Godz.15.00 – 15.30 Zagadnienia ogólne / część organizacyjna

Godz. 15.30 –   17.30 warsztaty: – koszty merytoryczne w projekcie, koszty administracyjne – ocena, zasada kalkulacji– koszty rzeczywiste/ryczałtowe 

Godz. 17.30 – 17.45 Przerwa kawowa

Godz. 17.45 – 19.00 warsztaty:- Najczęściej popełniane błędy w pisaniu projektów – podsumowanie

Zgłoszenia na szkolenie do 8. 11.2021 do godz. 18.00

 e-mailowo  biuro@fundacja-machniewicza.pl  lub na numer telefonu 604 881 760.

                                                                                             

       Zapraszamy

                                                                                              DORADCY INKUBATORA NGO w GÓRZE