Podsumowanie realizacji projektu LOGA Z LGD

26 sierpnia br. odbyło się uroczyste podsumowanie realizacji projektu „Plenery malarskie z historią w tle”. W podsumowaniu brali udział uczestnicy warsztatów plastycznych, zaproszeni goście m.in. w imieniu Burmistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz  z-ca Burmistrz Magdalena Głuszko i prezes GUTW Urszula Bujek, a także sympatycy malarstwa i historii.

Część pierwsza – wernisaż odbył się w budynku PCDNiPPP w Górze. Tutaj wszystkich powitał Dyrektor PCDN Bernard Bazylewicz, wyjaśniając też w skrócie rolę PCDN w realizacji projektu grantowego. Potem głos zabrała Grażyna Onichimowska, która pracowała z 30- osobową grupą, na którą składały się trzy zespoły wiekowe: grupa dorosłych, młodzieżowa i dziecięca.  Efektem ich pracy był wernisaż, prezentujący obrazy związane z historycznymi budowlami znajdującymi się w trzech gminach: Góra, Niechlów i Wąsosz. W trakcie wernisażu odbyło się również głosowanie wszystkich przybyłych, którzy wybierali najładniejszą, wg nich, pracę. I miejsce przypadło Mirosławie Salamon. W ramach podziękowania za wytrwałość i zaangażowanie wszyscy uczestnicy otrzymali upominek od Fundacji Pomocy Szkole, autora projektu grantowego, które to upominki wręczała Przewodnicząca Rady Fundacji Elżbieta Maćkowska. Ponadto w trakcie wernisażu każdy z obecnych otrzymał Katalog wystawy z obrazami i biogramami artystów.  Wystawę można oglądać w PCDNiPPP na I piętrze.

Część druga spotkania miała miejsce w siedzicie NGO czyli Pałacyku obok Policji. Tam wręczono nagrody:

  1. Nagrodzono 5 osób, które zdobyły uznanie za swoje prace prezentowane na wernisażu (1 pierwsze – wspomniana M. Salamon, 2 x drugie i 2 x 3).
  2. Nagrodzono 5 osób, które również w głosowaniu, uzyskały najwięcej punktów na prace poświęcone monecie okolicznościowej promującej nasze miasto. I miejsce zajęła Agata Makutynowicz (halerz) i Iga Potoczna (kwartnik). Przyznano także 3 wyróżnienia. Nagrody w tym konkursie wręczała z-a Burmistrz Góry Magdalena Głuszko.

Następnie w Pracowni Historii Ziemi Górowskiej odbył się pokaz bicia monet, bowiem w ramach realizacji projektu Fundacja mogła zakupić urządzenie mennicze. W role mincerza wcielił się Arkadiusz Gortych – członek Zarządu Fundacji, a monety rozchodziły się jak „świeże bułeczki”. Halerz prezentował oryginalny widok monety z XIV w. (literę G), a z drugiej strony wieżę ciśnień (widok współczesny)- autorka Agata Makutynowicz. Podobnie kwartnik – awers to koło takie jakie zachowało się na nielicznych średniowiecznych monetach, a z drugiej strony widok współczesny Góry z wieżą głogowską – autorka Iga Potoczna. Warsztat mincerza będzie jeszcze wielokrotnie wykorzystywany np. w trakcie Górowskich Nocy Muzealnych czy też w czasie Dni Góry lub w trakcie innych regionalnych imprez, a także w czasie lekcji muzealnych w Pracowni.

Zastępca Burmistrz Góry Magdalena Głuszko na ręce Prezes Fundacji Anny Stojko złożyła podziękowania i wręczyła jej dyplom uznania za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie tej imprezy środowiskowej.

Potem na wszystkich czekała miła niespodzianka – każdy z obecnych otrzymał kalendarz z pracami plastycznymi uczestników warsztatów malarskich na rok 2022, które wręczała Prezes Anna Stojko.  Prezes podsumowując półroczne  działania powiedziała „cieszymy się ogromnie, że udało się wszystkie zaplanowane działania doprowadzić do końca. Ze względu na pandemię nie mogliśmy rozpocząć realizacji projektu w roku 2020, udało się to dopiero w tym roku. Nasze dzisiejsze spotkanie jest jednym z kilku innych, które już zdążyliśmy wykonać. Mam na myśli wykład nt. „Kultura średniowiecza a kultura i sztuka współczesna: powiązania/przenikania” oraz impreza środowiskowa  „Jak młodzież przed wiekami spędzała czas”. Nasz projekt był realizowany w ramach projektu grantowego LGD Ujście Baryczy.

Projekt „Plenery malarskie z historią w tle” realizowany zgodnie z  umową 2-1/2019/G z dnia 18.03.2021 sfinansowany w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez  społeczność  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego LGD Ujście Baryczy

 

EM