Młodzi w akcji – Piknik Obywatelski III

Młodzi w akcji – Piknik Obywatelski III

 

Trwa realizacja projektu grantowego, na który Fundacja Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza uzyskała grant z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

W ramach realizacji zadania publicznego już zrealizowano m.in. IX Górowską Noc Muzealna, której w tym roku głównym akcentem była inscenizacja „Lokacja Góry”, ponadto miały miejsce zawody strzeleckie w ramach Pikniku Obywatelskiego na strzelnicy myśliwskiej, odbył się rajd rowerowy połączony z pogadanką na temat „Jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych?”, ogłoszono 3 konkursy: fotograficzny, z ekologii i ochrony środowiska oraz o Unii Europejskiej. Nagrody w konkursach zostaną wręczone uczestnikom w trakcie Dnia Wolontariusza, zaplanowanego na grudzień br. Odbyły się także szkolenia i warsztaty dla młodzieży  pt. „Czym jest społeczność lokalna?” oraz gry i zabawy pt. „Kreatywnie i niebanalnie”. Jest to blok zajęć w celu pobudzenia aktywności, kreatywności, wyjścia poza stereotypy, utarte ścieżki, odejście od tabletów, komórek na rzecz zaangażowania się społecznego i obywatelskiego. Gry i zabawy zawierały też elementy związane z wielokulturowością. Z kolei celem zawodów na strzelnicy było rozwijanie odporności na stres, uczenie działania w grupie, odpowiedzialności za innych, współpracy, integracji, przygotowanie młodzieży do pełnego uczestnictwa w życiu obywatelskim oraz poczuwanie się do aktywnego  w nim uczestnictwa, odpowiedzialność za środowisko (sprzątanie miejsca na strzelnicy i przyległym terenie, gdzie zawody się odbywały).

Projekt pn. „Młodzi w akcji – Piknik obywatelski III” dofinansowany jest z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2021 r. Realizatorem projektu jest Fundacja Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza w Górze.