„Młodzi w akcji – Piknik Obywatelski III”

Projekt  „Młodzi w akcji – Piknik Obywatelski III” był realizowany w Górze w okresie od kwietnia 2021 do grudnia 2021. Grupę docelową stanowiła  młodzież w wieku od 13 do 19 lat. Proponowane w ramach projektu zadania były komplementarne z innymi działaniami Fundacji Pomocy Szkole im. E. Machniewicza, która była realizatorem grantu. Głównym celem były bowiem zadania w zakresie kształcenia umiejętności, postaw obywatelskich i społecznych, edukacyjnych oraz szerzenie idei wolontariatu. Do najważniejszych w ramach grantu zaliczyć można: inscenizację ważnego dla miasta wydarzenia  czyli „Lokację Góry”,  warsztaty dla młodzieży „Czym jest społeczność lokalna?”, zajęcia terenowe „Jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych?”,  Gry i zabawy pt. „Kreatywnie i niebanalnie”, Konkurs nt. Unii Europejskiej, fotograficzny i  ekologiczny,  zawody sportowe, strzeleckie, sprawnościowe i ognisko integracyjne. Zorganizowano także Dzień Wolontariatu, który był niejako podsumowaniem wszelkiej aktywności młodzieży na rzecz społeczności lokalnej. Aktywne uczestnictwo w zmieniającym się świecie i świadome powodowanie jego zmian wymaga bowiem wyposażenia obywateli, a szczególnie młodych ludzi w odpowiednie kompetencje, a nie tylko wiedzę. Inteligentne i odpowiedzialne angażowanie się w życie publiczne to umiejętność, którą trzeba zdobyć. Kompetencji obywatelskich młody człowiek nie nauczy się wyłącznie w domu, czy szkole, ale najlepiej poprzez konkretne działania w środowisku, w którym wyrasta. Dzień Wolontariatu miał miejsce 3 grudnia br. i połączony został z Górowską Galą Wolontariatu oraz 30-leciem Fundacji Pomocy Szkole. Na zdjęciu narodzeni opiekunowie klubów wolontariackich działających w szkołach.

Zadanie dofinansowane było z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

em