Jubileusz 30-lecia Fundacji Pomocy Szkole im. E. Machniewicza w Górze i Górowska Gala Wolontariatu

Jubileusz 30-lecia Fundacji Pomocy Szkole im. E. Machniewicza w Górze i  Górowska Gala Wolontariatu

3 grudnia br. w auli Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Górze odbyła się niecodzienna uroczystość. Była to tradycyjna już Górowska Gala Wolontariatu, organizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, a także Jubileusz 30-lecia działalności Fundacji Pomocy Szkole im. E. Machniewicza w Górze.

Wśród zaproszonych gości, w auli znaleźli się: reprezentująca Burmistrz Góry Irenę Krzyszkiewicz – Zastępca Burmistrza Magdalena Głuszko, Sekretarz Powiatu Górowskiego Piotr Wołowicz, który reprezentował Starostę Górowskiego Urszulę Szmydyńską, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Magdalena Mielczarek, Dyrektor PCDNiPPP w Górze Bernard Bazylewicz, reprezentująca Dyrektora ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie – Joanna Spieć, reprezentująca Nadleśniczego Nadleśnictwa Góra Śląska Dariusza Kociubińskiego – Barbara Chrystman-Kurzawa, proboszcz parafii w Kłodzie Górowskiej – ks. kanonik Stanisław Orłowski, prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wąsoszu Grażyna Owczarek oraz wiceprezes Górowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Alicja Lisiecka i członek Zarządu Cecylia Zaborowska,  przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkolnych klubów wolontariatu, a także laureaci organizowanych przez Fundację konkursów.

Uroczystość rozpoczął występ zespołu AMMA. Wokalistki zachwyciły mocnymi głosami i ciekawym repertuarem. Następnie głos zabrała Prezes Fundacji Pomocy Szkole im. E. Machniewicza – Anna Stojko. Podczas swojego wystąpienia podziękowała władzom samorządowym za wieloletnią współpracę i wsparcie w realizacji podejmowanych przedsięwzięć. Minutą ciszy uczczono pamięć Fundatorów, którzy już odeszli. Następnie podziękowała Fundatorom-Założycielom, bez których nie było by Fundacji. Podziękowania popłynęły także w stronę byłych Prezesów – Jerzego Maćkowskiego i Elżbiety Skoczylas, którzy przez wiele lat rozwijali Fundację. W dalszej części podziękowania otrzymali kronikarze i księgowi Fundacji, a także Zarząd, Komisja Rewizyjna i Rada Fundacji. Podziękowania za współpracę otrzymali także przedstawiciele instytucji, organizacji pozarządowych i biznesu, którzy współpracują z Fundacją. Specjalne podziękowanie otrzymała również Dyrektor Liceum Magdalena Mielczarek.

Po przemówieniu Prezes Fundacji, głos zabrał Zbigniew Józefiak, jeden z założycieli, który podziękował za kontynuowanie działalności Fundacji, zwracając uwagę na inne niż 30 lat temu realia działania, a wszystkim przybyłym za obecność, która jest wyrazem wdzięczności i szacunku dla społecznej pracy członków Fundacji. Głos zabrała również Zastępca Burmistrza Góry Magdalena Głuszko, która w imieniu Burmistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz złożyła gratulacje i podziękowania za wieloletnią działalność i realizację wielu przedsięwzięć na rzecz osób potrzebujących, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, sportu, edukacji, czy kultury. Gratulacje i życzenia w imieniu Starosty Górowskiego Urszuli Szmydyńskiej, złożył także Sekretarz Powiatu Górowskiego Piotr Wołowicz, wypowiadając znamienne słowa, iż „Fundacja stała się niekwestionowanym liderem wśród organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu górowskiego, wspomaga nie tylko szkoły, ale również inne organizacje, służąc rada i wsparciem”. Na ręce prezes Anny Stojko kwiaty i życzenia złożyła także Barbara Chrystman-Kurzawa z Nadleśnictwa Góra Śl. i Joanna Spieć z ZSPiP w Czerninie.

Warto zaznaczyć, że w ramach obchodów 30-lecia Fundacji Pomocy Szkole na skwerku przy ul. Adama Mickiewicza – Armii Polskiej, nieopodal Wieży Ciśnień, trzech dotychczasowych prezesów (Jerzy Maćkowski, Elżbieta Skoczylas i Anna Stojko) ufundowało i zasadziło dąb szypułkowy. Obok drzewka stanęła pamiątkowa tabliczka z napisem „Pamiątka Jubileuszu 30-lecia powstania Fundacji Pomocy Szkole  im. Edwarda  Machniewicza w Górze” i cytat z J. Kochanowskiego „Służymy poczciwej sławie, a jak kto może niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże”. Odsłonięcia drzewka „prezesów” dokonano 29 listopada 2021 r. Natomiast przed budynkiem Liceum, gdzie Fundacja rozpoczęła swą działalność, zasadzone zostało drugie drzewko z tabliczką pamiątkową, którego odsłonięcia w dniu 3 grudnia br. dokonali przedstawiciele Zarządu Fundacji – Anna Stojko, Kinga Gałuszka, Arkadiusz Gortych, a także gospodarz obiektu, Dyrektor LO Magdalena Mielczarek. Z kolei pod tablicą pamiątkową, poświęconą pierwszemu dyrektorowi LO i patronowi Fundacji złożono wiązankę biało-czerwonych kwiatów.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie tytułu „Wolontariusza Ziemi Górowskiej”. Kapituła Tytułu postanowiła w tym roku przyznać go dwóm osobom i jednej organizacji. W uznaniu zasług za całokształt działalności tytuł „Wolontariusza Ziemi Górowskiej” w 2021 r. otrzymali: Jerzy Maćkowski – Prezes Fundacji Pomocy Szkole w latach 1991-2007, Elżbieta Skoczylas – Prezes Fundacji w latach 2007-2020, a także Stowarzyszenie „Samarytanin”. Wręczenie nagród i bukietów kwiatów dokonał Przewodniczący Kapituły – Arkadiusz Gortych.

W dalszej części wręczono podziękowania dla opiekunów szkolnych klubów wolontariatu i wolontariuszy działających w szkołach, a następnie ogłoszono wyniki konkursów organizowanych przez Fundację, w ramach projektu „Młodzi w akcji – Piknik Obywatelski III”, dofinansowanego z budżetu województwa dolnośląskiego.

W konkursie „Unia Europejska bez tajemnic” dla szkół podstawowych I m. zajął Bartosz Susfał z ZSPiP w Czerninie, II m. ex aequo Joanna Paterek z ZSPiP w Czerninie i Julia Olszewska z SP w Jemielnie. W kategorii szkół ponadpodstawowych I m. nie przyznano. II m. ex aequo zdobył Mateusz Janik i Aleksandra Satora, a III m. Dominik Matczuk – cała trójka to uczniowie LO w Górze. W konkursie fotograficznym „Walory przyrodniczo-architektoniczne naszej okolicy” I m. zajęła Weronika Łęgowa, II m. Tobiasz Stojko, III m. Katarzyna Dokładańska. Wszyscy z SP1 w Górze. Natomiast w konkursie ekologicznym, „Nasza gmina – nasze środowisko” przyznano trzy I m. Zajęły je uczennice SP1 w Górze – Lena Gronowicz, Agata Jankowska i Emilia Janowska. Nagrody i dyplomy wręczali Elżbieta Maćkowska i Arkadiusz Gortych.

Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali kalendarz na 2022 r. wydany przez Fundację w ramach projektu „Plenery malarskie z historią w tle” dofinansowany w ramach PROW 2014-2020 przez LGD „Ujście Baryczy”, przedstawiający zabytki gmin Góra, Niechlów i Wąsosz, a także okolicznościowy folder traktujący o 30 latach w dziejach Fundacji (wydruk i opracowanie graficzne: PCDNiPP-P w Górze).

Uroczystość zamknął piękny występ mażoretek ze Stowarzyszenia Akademia Mażoretek „Mari Mar”, a także jubileuszowy tort. Uroczystość dofinansowana została z budżetu Gminy Góra, a także w ramach realizacji zadania publicznego „Młodzi w akcji – Piknik Obywatelski III” dofinasowanego z budżetu Województwa Dolnośląskiego

Łącząc w/w wydarzenia organizatorzy zachowali daleko idące środki ostrożności: maseczki, dezynfekcja rąk, stosowne odległości, zgodne z rządowymi zaleceniami.

AG, EM

 

FOLDER wersja ostateczna z godz. 14.23