„Rozwój przez wolontariat młodzieżowy i senioralny w powiecie górowskim”

INKUBATOR NGO w GÓRZE

prowadzony przez Fundację Pomocy Szkole im. E. Machniewicza

serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych  i aktywnych obywateli powiatu górowskiego na szkolenie połączone z warsztatami

Rozwój przez wolontariat młodzieżowy i senioralny w powiecie górowskim”  

w dniu 22 czerwca 2022 roku w godz. 15.00 – 19.00

i w dniu 23 czerwca 2022 roku w godz. 15.00 – 19.00

  1. Podwale 24 ,Góra (pałacyk obok Policji) Siedziba NGO

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

22.VI.2022

Godz.15.00 – 15.30 Zagadnienia ogólne / część organizacyjna

Godz. 15.30 –   17.30 warsztaty: – Wolontariat i jego znaczenie społeczne, podstawowe informacje o wolontariacie w prawie dla wolontariuszy niepełnoletnich

Godz. 17.30 – 17.45 Przerwa kawowa

Godz. 17.45 – 19.00 warsztaty:– Do wolontariatu gotowi …START? – potencjał i rozwój wolontariusza, praca w zespole, przykłady działań w terenie

23.VI.2022

Godz.15.00 – 15.30 Zagadnienia ogólne / część organizacyjna

Godz. 15.30 –   17.30 warsztaty: – dlaczego warto być wolontariuszem, odkrywanie własnego potencjału do działań społecznych, kreatywność pomagania, liderzy pomagania.

Godz. 17.30 – 17.45 Przerwa kawowa

Godz. 17.45 – 19.00 warsztaty:- organizacja i zarządzanie wolontariatem w NGO, motywowanie ludzi do działań społecznych, budowanie zespołu poprzez wolontariat, wolontariat kompetencyjny;

Zgłoszenia na szkolenie;  biuro@fundacja-machniewicza.pl  lub nr tel. 604 881 760

       Zapraszamy

                                                                                              DORADCY INKUBATORA NGO w GÓRZE

 

 22 i 23 czerwca szkolenia Góra