Górowska Gala Wolontariatu

30 grudnia 2022 r. w budynku Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Górze odbyła się corocznie organizowana przez Fundację Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza Górowska Gala Wolontariatu.
Uroczystość zorganizowana została w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, który ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1985 r. jako wyraz uznania i docenienia wysiłków osób i organizacji, zaangażowanych w działania na rzecz innych oraz wkład w rozwój społeczny na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Organizowana od 2012 r. Górowska Gala Wolontariatu jest wspaniałą okazją do podziękowania wolontariuszom za zaangażowanie, dobre serce i bezinteresowną działalność na rzecz mieszkańców Ziemi Górowskiej. To także wspaniała okazja do promowania idei wolontariatu oraz działań podejmowanych przez szkolne kluby wolontariatu.
Tegoroczna Gala połączona została także z podsumowaniem projektów realizowanych przez Fundację w ostatnich miesiącach 2022 r.: „Turyście nie przeszkadza pora roku” i „Górowski e-Senior”.
Uroczystość rozpoczęła Małgorzata Smolińska – Wiceprezes Fundacji, która przywitała zgromadzonych gości, wśród których obecni byli: Zastępca Burmistrza Góry Magdalena Głuszko reprezentująca Burmistrz Góry Irenę Krzyszkiewicz, Wicestarosta Górowski Andrzej Rogala, który reprezentował Starostę Górowskiego Urszulę Szmydyńską, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Mariola Szurynowska wraz z Wicedyrektor Anitą Heinze-Kasprzak, opiekunowie szkolnych klubów wolontariatu oraz wolontariusze.
W trakcie uroczystości, w formie prezentacji multimedialnej Szkolny Klub Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej nr 3 przedstawił działania podejmowane przez wolontariuszy w 2022 r. Następnie Prezes Fundacji Arkadiusz Gortych na ręce Zastępcy Burmistrza Góry Magdaleny Głuszko złożył podziękowanie dla Burmistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz za wspieranie działań podejmowanych przez Fundację oraz współpracę w mijającym roku. Podziękowanie dla Starosty Górowskiego Urszuli Szmydyńskiej za współpracę, a także za przekazanie Fundacji na najbliższe 7 lat funkcji administratora „pałacyku” przy ul. Podwale 24 złożone zostało przez Prezesa Fundacji na ręce Wicestarosty Andrzeja Rogali. W imieniu Starosty Górowskiego, na ręce Prezesa i Wiceprezesa Fundacji złożył bukiet kwiatów oraz podziękowanie dla wszystkich wolontariuszy i opiekunów wolontariatu za bezinteresowną działalność oraz ogromne serce.
W dalszej części podziękowania za działalność wolontariacką w 2022 r. otrzymali opiekunowie szkolnych klubów wolontariatu.
Tradycyjnym punktem Górowskiej Gali Wolontariatu było wręczenie tytułu Wolontariusza Ziemi Górowskiej w 2022 r. Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Prusa w Górze Anety Zmudy, Zarząd Fundacji przyznał tytuł nauczycielce SP1 Pani Helenie Radoszko.
Specjalne podziękowania za systematyczną współpracę z Fundacją oraz zorganizowanie i przeprowadzenie „Dnia Księgarza” otrzymały wolontariuszki SP1 i SP3. Podziękowania i słodkie upominki wręczyła Elżbieta Skoczylas, która pełniła funkcję opiekuna wolontariuszek z ramienia Fundacji.
Wiceprezes Fundacji Małgorzata Smolińska przedstawiła pokrótce projekty, których realizacja dobiegała końca. Mówiła m.in. o celach projektów, zrealizowanych działaniach i efektach ich realizacji.
Uroczystość zakończono słodkim poczęstunkiem. Mamy nadzieję, że ciepła atmosfera towarzysząca tej uroczystości przełoży się na kolejne akcje i chęć wspólnego działania.
Organizacja Górowskiej Gali Wolontariatu dofinansowana została z budżetu Gminy Góra, w ramach kalendarza imprez kulturalnych w roku 2022 r.