Kolonia w Radkowie

Od 22.07 do 02.08.2017 r. 18 dzieci  przebywać będzie  na kolonii letniej w Radkowie w Górach Stołowych. Wypoczynek letni w formie kolonii w 2017 r. w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia  Społecznego  Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika.

Organizatorem kolonii jest Fundacja Pomocy Szkole im. E. Machniewicza w Górze.