Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego 2017 – zmiana godzin doradztwa w październiku

W ramach  projektu Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego  realizowanego przez: Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych  w ramach otwartego konkursu ofert – dofinansowanego ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych z siedzibą
w Górze,
przy ul. Podwale 24 w pomieszczeniach nieodpłatnie przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Górze i prowadzony przez Fundację Pomocy Szkole im. E. Machniewicza.

Punkt w miesiącu październiku działa  w godzinach

Poniedziałek     9.00 – 11.45

wtorek:           15.00 – 19.00
środa:                8.00 – 15.00

czwartek           16.30 -19.00

lub po uzgodnieniu telefonicznym nr tel. 604 881 760

Udzielamy doradztwa w tematach :

a)      wsparcie konsultacyjno-doradcze dotyczące funkcjonowania oraz zwiększania profesjonalizmu organizacji pozarządowych, w tym poradnictwo obywatelskie z zakresu: zakładania i likwidowania organizacji pozarządowych, prowadzenia bieżącej działalności organizacji oraz wspierania współpracy między organizacjami pozarządowymi a instytucjami publicznymi podczas doradztwa stacjonarnego i mobilnego,

b)      aktywizacja i integracja organizacji pozarządowych oraz środowisk lokalnych,

c)      zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/warsztatu lub Forum NGO

d)      promocja Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego,

e)      promocja Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

W DPK-D jest prowadzone doradztwo dla aktywnych obywateli i przedstawicieli organizacji pozarządowych w formie stacjonarnej, wyjazdowej, telefonicznej oraz drogą e-mail, dotyczących zagadnień;

a)      pozyskiwania funduszy na działania (źródła krajowe i zagraniczne),

b)      pisania i rozliczania projektów,

c)      sprawozdawczości,

d)      księgowości dla organizacji pozarządowych,

e)      aktywizacji i integracji organizacji pozarządowych oraz środowisk lokalnych,

f)       z zakresu poradnictwa obywatelskiego, w tym: zakładania i likwidowania organizacji pozarządowych, prowadzenia bieżącej działalności organizacji oraz wspierania współpracy między organizacjami pozarządowymi a instytucjami publicznymi.

Planowane jest Powiatowe Forum NGO lub szklenia dla organizacji pozarządowych.

Doradcy DPK-D w Górze