Relacja ze szkolenia pt. „Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych”

DPD w Górze – relacja ze szkolenia pt. „Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych”

Dolnośląski Punkt Doradczy dla organizacji pozarządowych w Górze, prowadzony przez Fundację Pomocy
Szkole im. Edwarda Machniewicza, zorganizował w dniu 20 lutego br. bezpłatne szkolenie nt. „Ochrony
danych osobowych w organizacjach pozarządowych”.

Szkolenie było odpowiedzą na zapotrzebowanie zgłoszone przez organizacje pozarządowe działające na
terenie powiatu górowskiego – 25 maja br. zaczyna obowiązywać nowe rozporządzenie o ochronie danych
osobowych tzw. „RODO” (przepisy prawne obowiązywać będą wszystkie podmioty działające na rynku).
Szkolenie prowadził Przemysław Walniczek – ABI Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych oraz doradca Dolnośląskiego Punktu Doradczego w Miliczu, a uczestniczyli w nim
przedstawiciele 14 organizacji pozarządowych z powiatu górowskiego oraz ze Ścinawy.
Podczas 4 godzin szkolenia uczestnicy dowiedzieli się m.in.: jakie będę obowiązki administratora danych
osobowych, w jaki sposób opracować politykę bezpieczeństwa w swojej organizacji, jak stosować nowe
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w organizacji (o konieczności ich stosowania nie decyduje
wielkość organizacji czy liczba zatrudnionych osób, ale sam fakt przetwarzania danych osobowych, czyli
rejestrowanie nazwisk, adresów, nr telefonów, NIP-ów), jak przygotować instrukcję zarządzania systemem
informatycznym itp. Uczestnicy dowiedzieli się również jakie sankcje grożą za niedostosowanie się do
nowych przepisów.
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem tematem szkolenia Dolnośląski Punkt Doradczy w Górze
planuje zorganizowanie kolejnego szkolenia – w kwietniu br. (informacja o terminie szkolenia  zostanie
podana w terminie późniejszym).