mPotęga

W miesiącu wrześniu przeprowadzono dla wszystkich uczniów klas 4-8  (334 osoby) konkurs
matematyczny „Mistrz tabliczki mnożenia”. Uczniowie rozwiązywali test, w którym należało
wykazać się nie tylko umiejętnością rachunków, ale również umiejętnością rozwiązywania
logicznych łamigłówek. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na apelu szkolnym z okazji
Dnia Edukacji Narodowej, tam też uczniowie zostaną nagrodzeni.
Odbyły się również zajęcia dla uczniów – warsztaty – Matematyka jest wszędzie 4 razy dla
każdej z grup. Na zajęciach uwzględniano indywidualne potrzeby uczniów . Tworzono
warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności
za siebie i najbliższe otoczenie. Stworzono przyjazną atmosferę, dzięki której uczniowie
mogą rozwijać motywację poznawczą oraz kształtować relacje interpersonalne  Zajęcia
rozwijają myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi
matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań
matematycznych. Na zajęciach wykorzystywano tablicę multimedialną i aktywną tablicę.

Klauzula informacyjna
Osoby fizyczne i podmioty prawne zgłaszające się do działań prowadzonych
przez Fundację Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza wyrażają zgodę na
przetwarzanie danych osobowych oraz danych podmiotów do celów związanych
ze współpracą, promocja i udziałem w projektach.Administratorem Państwa
danych osobowych jest Fundacja Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza
z siedziba 56-200 Góra ul. Szkolna 1
Informujemy, że dane osobowe i dane podmiotów prawnych nie będą profilowane,
nie będą udostępniane podmiotom krajowym ani podmiotom międzynarodowym,
a także nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.