PROJEKT: Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół Gminy Góra

nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0074/17
OŚ PRIORYTETOWA 10 EDUKACJA
DZIAŁANIE: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
PODDZIAŁANIE: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy 
Klauzula informacyjna
Osoby fizyczne i podmioty prawne zgłaszające się do działań prowadzonych przez Fundację Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz danych podmiotów do celów związanych ze współpracą, promocja i udziałem w projektach.Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza z siedziba 56-200 Góra ul. Szkolna 1
Informujemy, że dane osobowe i dane podmiotów prawnych nie będą profilowane, nie będą udostępniane podmiotom krajowym ani podmiotom międzynarodowym, a także nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Uzupełnienie harmonogramów na wrzesień:
Zmiany w zajęciach we wrześniu:
.
 .
.