PROJEKT: „Marzenia do spełnienia- edukacyjna przygoda malucha”

OŚ PRIORYTETOWA 10 EDUKACJA,  
DZIAŁANIE: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. 
PODDZIAŁANIE:  10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji  przedszkolnej – konkursy horyzontalne 
NR PROJEKTU: RPDS.10.01.01-02-0018/17
Klauzula informacyjna
Osoby fizyczne i podmioty prawne zgłaszające się do działań prowadzonych przez Fundację Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz danych podmiotów do celów związanych ze współpracą, promocja i udziałem w projektach.Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza z siedzibą 56-200 Góra ul. Szkolna 1.
Informujemy, że dane osobowe i dane podmiotów prawnych nie będą profilowane, nie będą udostępniane podmiotom krajowym ani podmiotom międzynarodowym, a także nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

informacja 

informacja o rekrutacji

REGULAMIN PROJEKTU