PROJEKT: „Marzenia do spełnienia- edukacyjna przygoda malucha”

OŚ PRIORYTETOWA 10 EDUKACJA,  
DZIAŁANIE: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. 
PODDZIAŁANIE:  10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji  przedszkolnej – konkursy horyzontalne 
NR PROJEKTU: RPDS.10.01.01-02-0018/17

informacja 

informacja o rekrutacji

REGULAMIN PROJEKTU