Sprawozdanie ze spotkania

Sprawozdanie ze spotkania informacyjno-dyskusyjnego przedstawicieli NGO i aktywnych obywateli na temat „prawidłowe funkcjonowanie organizacji w zakresie polityki rachunkowości, finansów , rozliczeń podatkowych, rozrachunków publiczno prawnych, rozliczanie dotacji/projektów” W dniu 11 czerwca 2014 roku odbyło się …

Continue reading »